Kursus i Regneark med brug af Trello

På mit faste halvårlige kursus i Regneark på kontoruddannelsen har jeg for første gang brugt projektstyringsværktøjet Trello til en modificeret version af CL-strukturen Huskesedler. Mit indtryk var, at med et stort hold (30 elever) med vidt forskellige forudsætninger var gruppens engagement og fælles ansvar for at lære det, som gruppen havde som mål, en væsentlig forudsætning for succes.Modifikationen a CL-strukturen bestod hovedsageligt i, at jeg ikke havde en bunke (Trello-liste) til “Det kan vi ikke”. Denne udeladelse var ikke bevidst, og den gjorde at jeg ikke i CL-strukturen havde et værktøj til at gruppen kunne bede om hjælp. Men der var ingen grupper, der udtrykte at de savnede det, for alle arbejdede på onlineværktøjet fra det samme lokale, så jeg kunne bistå grupperne der, hvor du udtrykte behov for hjælp ved at markere på gammeldags facon.

Trello, kort

Som udgangspunkt er Trello en samling af tavler (Boards), med nogle flytbare lister på. Hver liste kan have nogle kort, som man kan flytte fra liste til liste. Det, der har tændt mig var de afkrydsningslister, som man kan lægge ind på kortene. Der skal ikke overvældende teknisk snilde til at udfylde kort og huskelister med plain text eller lister. Der skal nok lidt mod på at kaste sig ud i de mere avancerede tilpasningsmuligheder med billeder, links og lignende i kortbeskrivelserne. Idag bruger jeg rutinemæssigt:

 • Billeder

  Trello-lister

  Udsnit fra en bearbejdet tavle (Trello board), hvor emnekortene fra Dag 1 alle er flyttet over.

 • Links
 • Tekstformatering fedkursiv, og maskinskrift.
 • Tjekliste
 • Vedhæft fil
 • Kommentarer i en liste
 • I eksemplet her har jeg anvendt links til filer, jeg har liggende i min Dropbox (opret link i Dropbox, udskift www. med dl. og linket bliver et direkte download-link – vældig praktisk).

Jeg organiserer kursets materiale i en Organization, som alle kursister bliver meld til, når de er oprettet som Trello-brugere. I praksis gjorde jeg det, at jeg bad alle om at komme forbi mit bord, når de havde oprettet brugerprofilen (med Google login) på Trello. For kursister med navne, der var dubletter af på Trello, fx Jens Jensen, kunne jeg så nemt identificere min kursist ved at spørge til mailadresse.

En tavle per gruppe

Kurset har jeg indledt med en café-struktur, hvor kursisterne i grupper à 4 taler sammen om deres baggrund og 4 ting, de kan med regneark. En fra holdet bliver tilbage ved bordet efter små 10 minutter, de tre ævrige går til tre forskellige borde, og øvelsen gentages, denne gang lidt kortere tid. Tredje cafébord bliver endnu kortere, og efter disse besøg har kursisterne mødt (højst) 9 andre deltagere (der kan naturligvis forekomme gensyn, når deltagerne skifter bord flere gange). Med sikkerhed har man mødt nye medkursister, præsenteret sig og fået indtryk af hvem de er. Og efter disse møder kan deltagerne med rimelighed sige, de har haft mulighed for at matche en gruppe med nogle af dem, der kan og vil noget af det samme som dem selv.

Så disse grupper finder nu sammen, går ind på Trello og finder den tavle, der bærer gruppens navn. En tænk-par-del session på 4 minutter alene, 5 minutter i par og 2 minutter i gruppen tjener til at skabe overblik over, hvad er det, de kan bruge Trello til netop idag netop på kurset her.

Gode erfaringer

Med mange elever på holdet gør kortene, at de enkelte grupper kan sætte det pace, som passer dem.

Ting, der bør ændres næste gang

 • Nyt stof skal forblive nyt indtil det gennemgås: Der er grupper, der kommer “for langt”, hvor jeg gerne vil have en oplevelse af samling, når jeg gennemgår nyt stof. For at undgå at nogle træder ind i områder, vi skal opleve sammen (flyvske grupper eller bare grupper, der er langt dygtigere indenfor de første emner end gennemsnittet), skal der bedre styring til.
 • Samarbejdsdimensionen: Oponnentrollen, når en gruppe har løst en opgave og en opponent prøvekører produktet.
  • En mulig implementering er, at 1 medlem opponerer hos en anden gruppe, mens resten af gruppen står på mål for gruppens produkt “imod” en opponent fra en tredje gruppe.
  • Strukturen kan eventuelt kombineres med “café”, så en gruppe spredes som opponenter for de øvrige, hvorefter de drøfter erfaringerne, når de vender tilbage til deres gruppe.

About Morten Engelsmann

Underviser i matematik, kommunikation, it og samarbejde. Uddannet indenfor skovbrug, statistik og matematik. Arbejdserfaring indenfor miljø, industri, offentlig administration og it/tele.
This entry was posted in Blended learning, Didaktik, Feedback, Flow, Motivation and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *