Ligner vi tyskerne?

DR P1’s Orientering bragte for nyligt et indslag på en ti minutters tid. Indslaget kunne berette, at de unge ledertalenter i Tyskland ikke gider lange arbejdsdage og store Mercedeser, men hellere ville spille i band med vennerne og tage på lange rejser med familien. Hvis det kunne kombineres med et ambitiøst arbejde, så fint nok, men kunne det ikke, var retten til selv at bestemme over sin tid vigtigere end status.

Når vi underviser, tager vi folk ud af dagligdagen for at forberede dem på fremtiden. – Hvilken fremtid forbereder du dine kursister til? Giver vi vores elever og kursister muligheden for at eksperimentere med arbejdsformer, der er uafhængige af geografiske og skemamæssige begrænsninger? Tilstedeværelseskulturen vakler.

Som underviser, der vil behandle denne fremtid kompetent, må jeg styrke mine kulturelle kompetencer med hensyn til fleksibel, virtuel tilstedeværelse.

Begejstring er vigtig for disse unge, ikke forbilleder at se op til. Også her er kateteret med rette kommet ned fra sit podie. Tilsvarende er der i undersøgelsen på side 15, en liste over No-gos. Kan du frasige dig alle sytten?

Men der er jo altid spørgsmålet om, hvor meget vi og vores unge ligner tyskerne.

About Morten Engelsmann

Underviser i matematik, kommunikation, it og samarbejde. Uddannet indenfor skovbrug, statistik og matematik. Arbejdserfaring indenfor miljø, industri, offentlig administration og it/tele.
This entry was posted in Didactics, Didaktik, Etik, Feedback, Flow, IT, Motivation, Psykoedukation, Tvang and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *