Sidste aflevering i blok 4

Pyha, 3 delprøver i Analyse 1 og 6 obligatoriske afleveringer i Geometri 1. Det har været drøjt, men godt at blive tvunget til at lade som om man har forstået et delemne, få tilbagemeldinger, og i begrænset omfang vende sig og fordybe de dele, jeg ikke forstod så godt.

Analyse-prøverne tæller med til eksamen (hver 10 procent), så der har jeg allerede lidt af min karakter for faget. Der er pladskrav, de må højst fylde tre sider.

Åben omegn for implicit given funktion af to ligninger i tre variable

Åben omegn for implicit given funktion af to ligninger i tre variable fra opg 3

Af Geometri-afleveringerne skal fire godkendes for at gå til eksamen og altså bestå faget, og det har jeg opnået på de første fem – ja en misser, selvom jeg genafleverede. Her er pointen en lidt anden, nemlig at eksamenstræne og at forstå teori og opgaveteknik. Her er ingen pladskrav, men man får kommentarer på unødvendige passager – i hvert fald når man er mig! Et eksempel er den netop afleverede sjette opgave.

Noget rigtig godt ved opgaverne har været at samarbejde med andre om dem: Det rent sociale i at knytte nogle bånd til andre med samme faglige interesse. En del af dette kendskab til kammeraterne bliver så også at se nuancer i, hvem der forstår hvilke dele af faget. For der er forskel på, hvordan forskellige dele af faget smager, og de dele tager vi forskelligt imod. Så den menneskelige forskellighed, som vi lettere fanger, når vi får lært kammeraterne at kende, kan være et redskab til at forstå dybere de finere faglige nuancer.

Men også det, at når vi har investeret i samvær og opbygget lidt fællesskabskapital, er der “nogen i den anden ende” på mail eller chat, når man sidder derhjemme og kæmper videre med en opgave. Og det at formulere gode spørgsmål føles betydningsfuldt for læringsdybden.

About Morten Engelsmann

Underviser i matematik, kommunikation, it og samarbejde. Uddannet indenfor skovbrug, statistik og matematik. Arbejdserfaring indenfor miljø, industri, offentlig administration og it/tele.
This entry was posted in Flow, Formidling, Frustration, Matematik, Mestring, Motivation, Student benchmarking, Tvang, Ængstelse and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *