Tekniske hjælpemidler til »biofeedback« på musebevægelser

Jeg har idag (22/3) været lidt på jagt med Google som sporhund efter et godt hjælpeprogram, der kan installeres på kursistens PC, og som jeg løbende kan bruge til at monitorere kursisternes musebevægelser. Hvor kursisterne selv kan bruge data til at sammenligne deres egen læringskurve og følelse af kontrol med deres performance med musen.

De to gratisprogrammer, jeg synes kommer nærmest noget, jeg måske kan bruge, er:

Jeg har overfladisk undersøgt de to programmers omdømme på nettet (WOT, søgning i fora), og ikke fundet grund til at tro, at programmerne skulle indeholde malware. Heller ikke scanning med Microsoft Security Essentials gav negative resultater for de to programmer. Til disse to almene programmer kommer JavaScripts og andre webbaserede programmer, som københavnske MouseFlow, der kan give heatmaps og animere musens bevægelser over en webside. Et andet specialprogram er psykologilektor ved Dartmouth, Jon Dyer’s Mouse Tracking, der er mere forsøgspræget, og ikke umiddelbart ser anvendeligt ud til mit formål.

Russerne Anatoly og Andrey’s grafiske fremstilling vil for den gode musebruger give mange store prikker (hvor musen hviler) og kun få meget krøllede linjer i den resulterende graf. Forud for hver øvelse skal grafen nok nulstilles for at give et retvisende billede af arbejdet med den pågældende øvelse. Australieren Moose’s skridttæller giver et simplere databillede med sine kun 3 dimensioner. For begge applikationers vedkommende bliver dataoverførslen til underviserens »server«, hvor den explicitte benchmarkning kunne foregå, helt manuel, men det kan man jo gøre til en del af feedback-ritualet ved afslutningen af en øvelse, eller have en online form, hvori kursisterne kan indtaste de tre tal (og derefter nulstille).

Alternativer til færdige programmer

Egentlig ville jeg gerne have en »rapportør« installeret hos alle kursister, der viste mileage, samt eventuelt en form for indekstal som beskrev, hvor mange og hvor skarpe kurver, den enkelte kursists mus var blevet kastet ind i: Jo flere »hidsige« musebevægelser med høj musehastighed og skarpe kurver, desto ringere ergonomi for denne kursist. Efter hver øvelse kunne en del af feedback til kursisterne så være en benchmarking af deres egne musebevægelser i forhold til gruppen.

Et sådan klientprogram kunne installeres i Office som et udvidelsesprogram.

Eller — hvorfor vente til øvelser er færdig? Hvorfor ikke løbende have et ikon i proceslinjen, der skiftede farve fra grøn over gul til rød. Skiftene sker med korte mellemrum, fx et eller ti sekunder. Kursisternes klientprogram rapporterer ind til en fælles server, som underviseren kan tilgå, fx for at nulstille forud for en ny øvelse. Serveren svarer så tilbage, når tilstrækkeligt med svar er modtaget, så klienterne kan fortælle hvordan deeres bruger placerer sig i ft. de øvrige deltagere i øvelsen. Farve eller lignende repræsenterer den distance mellem målepunkternes værdi, som kursisternes adfærd med musen skaber på det givne tidspunkt. Distancen måles fra holdets øjeblikkelige gennemsnits»sted« i målingsrummet.

Nå, men det er ønsketænkning her i marts 2012…

About Morten Engelsmann

Underviser i matematik, kommunikation, it og samarbejde. Uddannet indenfor skovbrug, statistik og matematik. Arbejdserfaring indenfor miljø, industri, offentlig administration og it/tele.
This entry was posted in Blended learning, Datafangst, Feedback, IT. Bookmark the permalink.

2 Responses to Tekniske hjælpemidler til »biofeedback« på musebevægelser

  1. Pingback: Mus i panik | Aktiv spejling

  2. Morten Engelsmann says:

    Anders Schunk, der er meget synlig i undervisningsdebatten omkring emnet “Flip Forberedelsen” skriver på Twitter:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *